Copyright 2019 - DoDeSz for Healthy Work
 • 1

  Dohľad nad pracovnými podmienkami

 • 2

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • 3

  Inžiniering stavieb

 • 4

  Healthy Work pre Vás

 

Stavebné inžiniestvo

Predmetom inžinierskej činnosti je vybavenie územného rozhodnutia a  stavebného povolenia v oblasti ELEKTRO.
 
Našu inžiniersku činnosť zameriavame najmä na zastupovanie investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami a vlastníkmi s cieľom získania podkladov a vybavenia územného konania a stavebného povolenia.
 
referencie:
 •   EDWIN s.r.o.
 •   ELUNITA s.r.o.